Kontakt

Regulamin

§1
Zasady przystąpienia do systemu

1.    Do systemu partnerskiego Epillo może dołączyć każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą lub spółkę.

2.    W ramach programu partnerskiego Epillo franczyzobiorca otrzymuje portal internetowy miasto.epillo.pl wraz z całym systemem informatycznym wspierającym prowadzenie działalności takim jak rejestr zabiegów, system rejestracji klienta, zarządzanie sprzedażą.

3.    Strona internetowa  Franczyzobiorcy będzie pozycjonowana w Google.pl pod frazą Depilacja Laserowa Miasto.

4.    Franczyzobiorca otrzymuje prawa do korzystania z loga i całej szaty graficznej wspierającej marketing (ulotki , wizytówki, filmy na telebim itp.)

5.    Franczyzobiorca otrzymuje prawo do zarejestrowania swojej firmy pod nazwą Epillo Imię Nazwisko, natomiast nie ma praw własności do marki Epillo i nie może nią handlować.

6.    Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 

§2
Opłaty franczyzowe.

1.    Od momentu podpisania umowy Franczyzobiorca zobowiązuje się dokonywać każdego miesiąca opłatę franczyzową w wysokości:

-100zł brutto przez pierwsze 12 miesięcy.

-250zł brutto po 12 miesiącach  

2.    Franczyzobiorca ma prawo kupienia lasera IPL Bi-Polar med 200 po specjalnej cenie  20 300zł.

3.    Franczyzobiorca ma prawo do kupowania wszystkich produktów zawartych w sklepie www.epillo.pl ze zniżką minimum 10% gdzie wielkość zniżki jest regulowana przez właściciela sklepu www.epillo.pl


§3

Prawa i obowiązki stron

1.    Franczyzobiorca otrzymuje wyłączność na prowadzenie salonu Epillo w swoim mieście i bez jego zezwolenia nie powstanie żaden inny salon marki Epillo.

2.    Franczyzobiorca musi dbać o renomę marki, swój salon utrzymywać w czystości i dbać o zadowolenie klientów.

3.    Franczyzobiorca we własnym zakresie ustala ceny poszczególnych zabiegów.

4.    Franczyzobiorca na swój koszt robi wizualizację lokalu i umieszcza szyld Epillo.

5.    Franczyzobiorca na swój koszt przeprowadza kampanię reklamową, drukuje materiały reklamowe i pokrywa wszystkie koszta związane z marketingiem.

6.    Marka Epillo nie narzuca na Franczyzobiorcę żadnych restrykcji związanych z wizualizacją lokalu. Ma mieć jedynie szyld z logiem informujący o położeniu salonu w danym miejscu.

7.    Franczyzobiorca ponosi opłatę franczyzową za każdy lokal prosperujący pod nazwą Epillo.


§4
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

1.    Franczyzobiorca nie może zdradzać spraw związanych z funkcjonowaniem marki Epillo osobom trzecim.

§5
Szkolenia

1.    Franczyzobiorca otrzymuje bezpłatne szkolenie odbywające się w siedzibie Franczyzobiorcy w wyznaczonym przez Franczyzobiorcę terminie dla dowolnej liczby pracowników kończące się certyfikatem na wykonywanie zabiegów urządzeniem IPL.


§6
Uprawnienia kontrolne franczyzodawcy.

1.    Franczyzodawca ma prawo do sporadycznego kontrolowania jakości świadczonych usług w lokalu Franczyzobiorcy.


§7
Rozwiązanie umowy.

1.    Rozwiązać umowę może każda ze stron z zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenie lub franczyzodawca w trybie natychmiastowym po stwierdzeniu rażących zaniedbań i psuciu wizerunku marki Epillo.